AbFab Academy

Kansenprofiel

De grootste uitdaging bij het (weer) activeren van mensen is het veranderen van de mindset. Van denken in belemmeringen en  beperkingen naar denken in mogelijkheden

Kansenprofiel in het kort

  • Online tool (afnemen zonder begeleiding ook mogelijk)
  • Uitleg en bruikbaarheid (ook) digitaal met kandidaat te bespreken
  • Kandidaten zien zonder oordeel 
  • Helder visueel resultaat in één pagina, te gebruiken als aanvulling of input voor CV
  • Geen test, maar een inventarisatie van kansen/mogelijkheden
  • Snel, betrouwbaar, gebruikersvriendelijk en laagdrempelig
  • Geschikt voor zowel praktisch als theoretisch opgeleiden
  • Voor re-integratie adviseurs, klantmanagers, trainers, (job)coaches en recruiters

Ontwikkeld door Abfab Academy
(gedragsdeskundigen en bevlogenheidsexperts)

Wat zeggen kandidaten?

Ik zie mezelf er helemaal in terug. Vooral dat meer introvert zijn, kan ik nooit zo uitleggen aan mensen om mij heen, nu zie ik het meer als een feit waarvoor ik me niet hoef te verdedigen
- Danielle
Fijn dat ik nu kan vertellen wat ik wél kan doen aan mijn klantmanager, als dat ik telkens nee moet zeggen tegen aanbiedingen
- Mark
''Als senior activeringscoaches hebben wij, Coby Roerhorst en Mieke van Herk (samen AbFab Academy) jarenlang ervaring bij Uitkeringsinstanties en Gemeenten. We hebben elkaar in dat werkveld ontmoet en bleken, in tegenstelling tot veel andere trainers en coaches, juist een voorliefde te hebben voor de mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt.''

Natuurlijk geeft het begeleiden van korte duur werkzoekenden ook voldoening. Waar we echter nog meer energie van krijgen is het begeleiden van de ambitieuze statushouder, de voorheen dakloze of de laat met beperkingen gediagnostiseerde uitkeringsgerechtigde. Ze voelen zich dan weer gezien en zijn in staat stappen te zetten in zelfredzaamheid.

We ondersteunen kandidaten, zonder daarbij een oordeel te hebben, vooral bij het bewegen in de complexe en bureaucratische wereld door het aanleren van vaardigheden hoe daarmee om te gaan. Een ander aspect dat vaak terugkomt is dat deze mensen, onder andere op het gebied van werk, zichzelf moeilijk kunnen uitleggen aan anderen. Ze weten welke werkzaamheden of bezigheden ze wel of niet willen of kunnen doen, maar kunnen dat slecht overbrengen. Daardoor komen ze, veel vaker dan nodig, in problemen. In onze trainingen hebben we onderdelen bedacht die daarbij helpen. Een belangrijk deel van deze onderwerpen bleek heel goed digitaal te kunnen. Vanuit deze ervaring en expertise heeft AbFab Academy er bewust voor gekozen het Kansenprofiel te ontwikkelen.  

Het is geen test, maar een inventarisatie van mogelijkheden!

Mindset

”De grootste uitdaging bij het (weer) activeren van mensen is het veranderen van de mindset. Van denken in belemmeringen en beperkingen naar denken in mogelijkheden. Weten waar je energie van krijgt en waar je energie verliest. Het Kansenprofiel is het hulpmiddel om mensen daarbij te ondersteunen. Elk van de onderdelen helpt om in te zien wat al meegebracht wordt en wat al goed gaat. Daarnaast geeft het inzicht in iemands USP, unieke kwaliteiten en competenties. Wanneer je deze weet komt de juiste werkplek een stuk dichterbij!”

Geinterreseerd in het Kansenprofiel? Neem contact op!